Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023

05/12/2023

      Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-HVDT ngày 25/4/2019 của Giám đốc Học viện Dân tộc (HVDT) về ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến cấp cơ sở của HVDT; Kế hoạch số 142/KH-HVDT ngày 14/11/2023 về tổ chức họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023. Sáng ngày 05/12/2023, tại trụ sở HVDT (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hội đồng tổ chức họp xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 về sáng kiến “Xây dựng đề cương kiến thức bài giảng Chuyên đề 3 thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và đối tượng 4”; TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng làm chủ trì sáng kiến và ThS. Nguyễn Thị Hiếu, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đồng chủ trì sáng kiến. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng; dự họp có thành viên Hội đồng theo Quyết định số 565/QĐ-HVDT ngày 14/11/2023 của Giám đốc HVDT về thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023, cùng Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Toàn cảnh cuộc họp

      Tại cuộc họp, Hội đồng đã thông qua Quyết định thành lập Hội đồng; chương trình và cách thức làm việc. Theo Quy chế, sáng kiến cấp cơ sở đạt yêu cầu phải đảm bảo tiêu chí: Có tính mới trong phạm vi HVDT; đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại HVDT và có xác nhận của đơn vị áp dụng; mang lại lợi ích thiết thực tại HVDT; số phiếu đồng ý của ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng và điểm trung bình chung trên 50 điểm.

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,

 Ủy viên Hội đồng báo cáo tổng hợp hồ sơ

      TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Ủy viên Hội đồng báo cáo: Công tác xét duyệt hồ sơ thực hiện đúng quy trình; được Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc (đơn vị áp dụng sáng kiến) xác nhận; Ban chủ nhiệm sáng kiến đã tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung minh chứng. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, đối chiếu với các tiêu chí trong Quy chế, thành viên Hội đồng và đơn vị áp dụng sáng kiến đưa ra nhận xét, đánh giá và được Ban chủ nhiệm sáng kiến thuyết minh, giải trình.

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,

chủ trì sáng kiến thuyết minh, giải trình tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã kịp thời tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng. Ban chủ nhiệm xây dựng sáng kiến mang tính ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tuy nhiên cần lưu ý điểm mới, làm rõ hơn những đóng góp của đồng chủ trì sáng kiến, bổ sung thêm minh chứng để hoàn thiện hồ sơ. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tổng hợp hồ sơ, lập phiếu gửi Hội đồng xem xét, quyết định.

Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068