Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Tin nổi bật về nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg
Tin tức
Thương thảo Hợp đồng gói thầu 05 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg ”
Thương thảo Hợp đồng gói thầu 05 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg
” Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, ngày 31/10 tại Hà Nội,  nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (HVDT) đã tổ chức buổi thương thảo Hợp đồng gói thầu 05 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành  cho HVDT” với công ty liên danh Hà Việt –VMV. Tới dự và chỉ đạo buổi thương thảo có PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT, đại diện bên nhà thầu và các bên có liên quan.