Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, viên chức thuộc đối tượng 4 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La năm 2023

28/11/2023

      Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.; Kế hoạch số 157/QĐ-HVDT, ngày 21/11/2023 của Giám đốc Học viện Dân tộc về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, viên chức thuộc đối tượng 4 tại tỉnh Sơn La năm 2023. Từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2023, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với đối tượng 4 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tới dự Lễ khai giảng, về phía huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Quý, Trưởng Phòng dân tộc huyện; về phía Học viện Dân tộc có ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc cùng các đồng chí giảng viên và học viên của Lớp bồi dưỡng.  

Ban Tổ chức và giảng viên Lớp bồi dưỡng tại buổi Lễ khai giảng

      Lớp bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức công tác dân tộc, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đối tượng 4 làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tốt công tác dân tộc, gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc và đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lớp học sẽ diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 24/11 đến 28/11/2023), theo kế hoạch học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

      Trong chương trình Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế tại địa phương và tham quan mô hình làm kinh tế giỏi về sản xuất kinh doanh tại địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là những mô hình phát triển sản xuất kinh tế hiệu quả, đặc thù tại địa phương. Việc đi nghiên cứu thực tế về tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, nghiên cứu mô hình làm kinh tế giỏi điển hình này sẽ giúp cho các học viên có thêm kiến thức thực tiễn, bài học kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả trong công tác./.

Hoàng Lệ Nhật

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068