Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2023 của nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg

08/12/2023

     Hội nghị giao ban công tác tháng 12 của Học viện Dân tộc (HVDT) diễn ra vào ngày 07/12/2023, tại Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng đã trình bày Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, trong tháng 11, HVDT đã hoàn thành 271/271 nhiệm vụ, cụ thể: Khối Tổng hợp 135/135 nhiệm vụ; Khối  Khoa học, hợp tác quốc tế 35/35 nhiệm vụ; Khối Bồi dưỡng 66/66 nhiệm vụ; Khối Đào tạo, khảo thí 35/35 nhiệm vụ. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Học viện xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12 gồm: Khối Tổng hợp tập trung triển khai 25 nhiệm vụ; Khối Khoa học, hợp tác quốc tế 09 nhiệm vụ; Khối Bồi dưỡng 16 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí 10 nhiệm vụ. 

    Tổng hợp ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch 2023, GS.TS. Trần Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị; đồng thời chỉ đạo và giao các Phó giám đốc HVDT tham mưu, giúp Giám đốc HVDT thực hiện nhiệm vụ sau: . Giao Văn phòng Học viện hoàn thiện nội dung báo cáo tại hội nghị giao ban công tác tháng 11, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12/2023 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành. Đề nghị các đơn vị chuyên môn bám sát các Quyết định phê duyệt dự toán của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2023 để thực hiện, hoàn thành các công việc đã giao theo đúng tiến độ, đúng kế hoạch; tham mưu phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Giao Phòng Kế hoạch – Tài vụ làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Học viện về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Một số nhiệm vụ trọng tâm: Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Giao Phó Giám đốc Lê Thị Bích Thủy chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát đối chiếu các nhiệm vụ được giao năm 2023, đối với những nhiệm vụ không đảm bảo tiến độ thực hiện năm 2023 thì làm điều chuyển thực hiện sang năm 2024. Giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Giao Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Tờ trình cơ cấu Ban soạn thảo, Tổ biên soạn Đề án trình Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 529/QĐ-UBDT ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban. Về công tác tổng hợp: Giao Phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng của Học viện năm 2023. Giao Phòng Kế hoạch – Tài vụ chủ trì phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Công đoàn Học viện và 3 đơn vị sự nghiệp tiến hành trích lập các quỹ theo quy định.

     Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện bám sát kế hoạch để thực hiện; tăng cường kỷ luật lao động, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, là cơ sở đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động./.

                                    Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068