Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Họp Hội đồng Thẩm định cấp Bộ đề cương 17 chuyên đề tham khảo thuộc Chương trình Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo quyết định số 1719/QĐ-TTg

06/12/2023

      Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBDT và Quyết định số 925/QĐ-UBDT ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Thẩm định cấp Bộ 17 chuyên đề tham khảo thuộc Chương trình Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 và 4 trong Nội dung 1, Tiểu Dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 05/12/2023, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc đã diễn ra cuộc họp Hội đồng dưới sự chủ trì của ThS. Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng là các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các bộ, ngành và các địa phương, Ban Giám đốc Học viện Dân tộc, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và thành viên Ban Biên soạn, Tổ Biên soạn chương trình cùng viên chức theo dõi và thực hiện nhiệm vụ biên soạn.

Toàn cảnh cuộc họp

      Sau khi Chủ tịch Hội đồng ThS. Nông Thị Hà thông qua chương trình làm việc, GS. TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc, Trưởng ban biên soạn đã báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn và nội dung chính Đề cương 09 chuyên đề tham khảo nhóm đối tượng 3 và 08 chuyên đề tham khảo nhóm đối tượng 4.

      Các thành viên Hội đồng tiến hành thảo luận, đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá, góp ý. Về cơ bản, Hội đồng đánh giá cao Ban biên soạn đã xây dựng danh mục Đề cương các chuyên đề rõ ràng, cụ thể, đã có sự kế thừa, phát triển mở rộng nhằm cung cấp, cập nhật các vấn đề cho 2 nhóm đối tượng 3 và 4 vận dụng, triển khai trong quá trình công tác; Kết cấu và nội dung đề cương của từng chuyên đề tham khảo được xây dựng khoa học, logic, thống nhất; Các chuyên đề tham khảo về cơ bản phù hợp với các đối tượng… Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Sử dụng các thuật ngữ dễ hiểu, dễ diễn đạt; Các chuyên đề cần biên soạn có tính mở để phù hợp với từng vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng như từng giai đoạn; Thống nhất các khái niệm theo từng chuyên đề, tránh trùng lắp; Vấn đề thảo luận cần bám sát thực tiễn; Chú ý tới người học là đối tượng nào…

ThS. Nông Thị Hà - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

      Hội đồng đã bỏ phiếu, kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá kết quả đạt yêu cầu nhưng cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà giao Học viện Dân tộc, Ban biên soạn tiếp thu tối đa góp ý của Hội đồng trong việc chỉnh sửa, bổ sung Đề cương chuyên đề tham khảo, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ban hành Đề cương 17 chuyên đề tham khảo thuộc Chương trình Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, đối tượng 4./.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068