Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Khai giảng Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2023

16/11/2023

     Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 16/11/2023 đến ngày 18/11/2023, Học viện Dân tộc tổ chức Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, Ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2023. Tới dự Lễ Khai giảng có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc cũng là báo cáo viên tham gia giảng dạy lớp; đồng chí GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, giảng viên và học viên của lớp.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

dự Khai mạc và giảng dạy Lớp Tập huấn

     Phát biểu tại Lễ bế giảng, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc là một trong những nội dung quan trọng của Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua việc tham gia lớp tập huấn đội ngũ công chức, viên chức theo dõi công tác dân tộc ở các bộ, ban, ngành Trung ương sẽ được bổ sung, nâng cao kiến thức công tác dân tộc, qua đó vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trong của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng của việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Học viện Dân tộc tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, nghiên cứu công tác dân tộc thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương tại Hà Nội để triển khai thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng này.

     Cũng nhân dịp tuần lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tại Lễ Khai giảng, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện thay mặt tập thể Học viện Dân tộc và Ban tổ chức lớp, các đồng chí học viên kính tặng đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc bó hoa tươi thắm để tri ân và chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc

Phát biểu Khai mạc Lớp Tập huấn

     Trong thời gian tham gia Lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe các giảng viên trình bày 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham gia giảng dạy lớp tập huấn là các đồng chí nguyên là lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, am hiểu chính sách dân tộc, nhiều kiến thức thực tiễn và sự nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy như đồng chí Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hoan, Học viện Cảnh sát nhân dân; PGS. TS.Lê Ngọc Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

          Tại Lễ Khai giảng, nội quy lớp tập huấn được Ban Tổ chức lớp triển khai và đề nghị các đồng chí giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện, đảm bảo thời gian, chất lượng chương trình tập huấn theo Kế hoạch đề ra./.

Toàn cảnh Lớp Tập huấn

 

Ban Biên tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068