Nổ hũ đổi thưởng bessel.ỏg (Việt Nam) Trang chủ

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023

23/11/2023

     Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Kế hoạch 679/KH-BDT ngày 29/9/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Từ ngày 21-24/11/2023, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023. Tới dự Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng có Đồng chí Lò Xuân Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng các giảng viên của Học viện Dân tộc và các học viên của lớp Bồi dưỡng.

Đồng chí Lò Xuân Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi khai giảng

     Lớp bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo kế hoạch, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong chương trình, ngoài các giờ học lý thuyết, học viên sẽ được nghiên cứu thực tế về tình hình công tác dân tộc ở địa phương và ôn tập, thảo luận để viết bài thu hoạch.

     Trong thời gian học, với tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên và tinh thần trách nhiệm, phương pháp giảng dạy linh hoạt, khoa học của các giảng viên, các giờ học đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, đạt hiệu quả cao. Các học viên tích cực thảo luận, trao đổi để nắm vững vấn đề, đồng thời có thêm những bài học kinh nghiệm bổ ích để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác dân tộc.

Ban Biên tập

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068